ord står mot ord

Hej
efter att jag sökt på google hittade ja här en liknande fråga som nån haft innan, så här kommer min fråga dårå.

Jag är 18 år alltså myndig. Jag har en kallelse till läkare som Soc bokat för att dom igen satt tillbaka LVU på mig. Trots mina protester.
Jag är helt frisk. Alltså superfrisk. Jag tävlar i ridsport och spelar handboll och volleyboll och tränar karate.

Så jag vill inte gå dit.
Framförallt inte då soc handläggare kräver att vi ska dit tillsammans.

Hon har visat en text om detta men jag menar att dom inte kan tvinga mig. Hon säger att HVB-hemmet som jag fått plats på också vill att dom som flyttar in har varit hos läkaren.

Jag har typ "kli" och svid mellan benen om ni fattar . Jag sa det men ångrade mej. Jag kan bota det själv. Jag behöver ingen fucking läkare.
Jag har sagt att det finns recept fritt men soc säjer att det inte finns och att vi ska dit imorgon kl 9 .

Hur kan jag komma undan från detta?undrar en orolig tjej.
jag kan knappt kissa och mår jätte dåligt. men det måste ju finnas nåt på apoteket.

detta är sjukt pinsamt.

tjej som inte vill gå till doktorn

Kommentarer

Hej!

Att du mår dåligt och är orolig inför en läkarundersökning som du själv inte vill delta i är fullt förståeligt.

Vi vet inte omständigheterna kring vare sig anledningen till att socialtjänsten har beslutat om att du ska vårdas enligt lagen om LVU eller vad som gör att socialtjänsten ställer krav på att du ska genomgå läkarundersökningen och att handläggaren ska följa med.

I regeringsformen 2 kap. 6 § i framgår det att ”var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. Med andra ord är huvudregeln inom svensk lagstiftning att man inte kan tvinga någon att t.ex. genomgå en läkarundersökning eller liknande. Det finns dock undantag, bland annat är det möjligt att tvångsvårda en psykiskt sjuk person eller någon som bär på allmänfarliga smittsamma sjukdomar. Det används ytterst restriktivt då individens självbestämmande är en mänsklig rättighet som starkt påtalas i lagstiftningen.

Ett alternativ skulle kunna vara att du följer med till läkaren och förklarar att du inte vill bli undersökt och i första hand eventuellt prova receptfria läkemedel.

Oavsett har du rätt att få veta anledningen till varför socialtjänsten bedömer att du behöver genomgå en läkarundersökning och det är viktigt att du förstår syftet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter