Orolig för granne

Hej! Jag har en granne som sitter i porten och röker och dricker kaffe stora delar av tiden. Grannen är mycket mycket mager, med slitet ovårdat hår och sorgsen uppsyn. Både jag och min partner har tänkt på det och undrat om man kan kontakta någon och be dem kolla till grannen.

Granne

Kommentarer

Hej!

Vad fint att ni vill hjälpa grannen! Det ni kan göra om ni känner oro för grannens hälsa och mående är att vända er till socialtjänsten för att göra en så kallad orosanmälan vuxen. Socialtjänsten kan då komma att ta kontakten med grannen och i det fall det bedöms lämpligt erbjuda stödinsatser. Att ta emot stöd som vuxen är frivilligt och det bygger på den enskildes rätt till självbestämmande.

Det framkommer inte om ni har haft någon kontakt/kommunikation med grannen och frågat kring sin situation men om ni tänker att det vore lämpligt skulle vi råda er att göra det. Kanske fråga om hen är i behov av någon hjälp.

Om det rör sig om psykisk ohälsa kan ni kontakta Malmö stad, socialpsykiatri för vidare rådgivning.

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Psykisk-ohalsa/Radgivning-f...

Om det rör sig om ett missbruk kan ni kontakta Malmö Stad, vuxenmottaget.

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Missbruk-och-beroende/Radgi...

Vi hoppas att informationen kommer att vara er behjälplig!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter