Orosanmälan

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten gällande en äldre person. Får handläggare då bara åka hem till brukaren i fråga utan att försöka komma i kontakt med personen via telefon? Måste inte handläggaren försöka få kontakt med personen via telefon eller brev? Självklart om det inte framgår av orosanmälan om en situation som är mer av akut art. Jag tänker om det inkommer en anmälan om oro för någon äldre med viss förvirring och misstänkt minnesproblematik, så får väl inte handläggare bara åka hem dit utan att försöka att förmedla en tid? Och går inte detta, av olika anledningar så kan handläggaren åka ut? Gällande mottagande av orosanmälan för äldre, då bör det väl vara liknande regler för hantering av dessa. Alltså skyddsbedömning inom 24 timmar och förhandsbedömning på 14 dagar? Eller vad är referensreglerna där?

Tacksam för svar!
Frustrerad soctant

Handläggare
2023-01-10 18:55

Hej!

Vi på Soctanterna kan inte uttala oss i enskilda ärenden men lämnar information om generell lagstiftning och riktlinjer.

Orosanmälningar gällande äldre personer skiljer sig från orosanmälningarna gällande barn. Skyddsbedömning inom 24 timmar samt förhandsbedömning inom 14 dagar gäller inte i vuxenärende. Det ska hanteras skyndsamt men inte inom någon exakt given tid.

Om uppgifterna i anmälan är av allvarlig karaktär eller om handläggaren ej lyckats komma i kontakt med personen via telefon eller brev kan handläggaren bedöma att hembesök skall genomföras. Det är en individuell bedömning som görs i varje ärende.

Vänligen

Soctanterna