Naltrexon och Familjehem

Hej, min man och jag har varit intresserade av att bli en familjehem i flera år, men jag tar Naltrexon. Mitt PETh-värde ligger långt under tröskeln för missbruk - runt 0,1 - och jag hade gått frivilligt till min närmaste beroendemottagning för att be om ett recept. Jag har aldrig druckit till den nivå som kliniken definierar som problematisk och inte heller har några kollegor eller vänner misstänkt att jag har ett problem. Anledningen till min egenremiss var att jag växte upp i en familj där jag fick börja dricka vid 13 - något jag är nu helt emot - och gjörde en koppling mellan alkohol och stresshantering. Jag ville bryta denna koppling som vuxen och har lyckats med det, men fortsätter att ta medicinen som en säkerhetsåtgärd. Kommer vi automatiskt att bli avvisade på grund av detta? Tack för ditt råd.

TanjaK
2023-01-09 13:36

Hej!

Vid utredning som familjehem kommer socialtjänsten att inhämta uppgifter från exempelvis sjukvården, kronofogden, referenser m. m. Den insamlade materialet kommer att ligga som underlag till bedömningen om ni blir eller inte godkända som familjehem. Om du kan styrka att du inte har några problem med alkoholen bör inte ovan situation utgöra anledning till att ni blir underkända. Utredaren gör en helhetsbedömning av er situation och möjligheten att ta emot barn. Om du och din partner bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar kommunen på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna