Vad kan ha hönt

Min vän flyttade till en ny familj har jag hört men det har gått 3 år nu. Jag vet inte om min vän liver på riktigt värt tar hon vägen? vi vet bara om att hon flyttade till ett nytt familj. Vad kan ha hänt med henne? Vad brukar det att hända när en barn flyttar till en låtsas familj?

Värt tog hon vägen

Kommentarer

Hej!

När ett barn flyttar till familjehem finns i normala fall inte några restriktioner att barnet inte får ha kontakt med sina vänner. Livet för det placerade barnet ska fortsätta på ett så normalt sätt som möjligt med tillgång till skolan, fritidsaktiviteter, umgänge med anhöriga och vänner.

Vi råder dig att ta kontakten med vännen via sociala medier eller med vännens biologiska familj om det är möjligt. Kanske din vän kan få information om att du gärna vill komma i kontakt med hen och själv tar kontakten med dig efter.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga och att du kommer i kontakt med din vän!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej!

Vi har lite svårt att tyda din fråga. Om den handlar om en vän till dig som blivit familjehemsplacerad och som du i samband med det tappat kontakten med har vi inte möjlighet att ge dig svar på var hen befinner sig. Dels för att detta är ett allmänt forum för frågor rörande socialtjänsten och dels för att sådan information lyder under sekretess.

Allmänt kan man säga att när ett barn placeras utanför hemmet, så som i familjehem, görs det för att socialtjänsten bedömer att barnet har behov som föräldrarna för tillfället inte kan tillgodose eller att hemmiljön inte är tillräckligt trygg för barnet.

Barnet bor i familjehemmet tills socialtjänsten bedömer att barnet kan flytta hem till sina biologiska föräldrar igen. För att ta reda på detta behöver socialtjänsten löpande följa upp barnets situation och om behovet av placering fortfarande finns. Socialnämnden skall minst var sjätte månad överväga om barnet fortfarande är i behov av placering. Detta genom att socialsekreteraren besöker barnet i familjehemmet och samtalar med barnet och familjehemmet samt med föräldrarna.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter