sen ansökan bidrag

Hej,

Jag missade att lämna in min för aktivitetsstöd hos Försäkringskassan i tid.

Jag gjorde ansökan på via min mobiltelefon och var övertygad om att den gick igenom, vilket den inte gjorde. Jag upptäckte 1 dag för sent att min ansökan inte gått igenom och står nu här med lång näsa och tom plånbok.

Jag ska nu skicka in dokument som förklarar varför jag är sen. Enbart "särskilda skäl" till försening är godtagbara. Vad menas med särskilda skäl?

stanky
2023-01-04 15:35

Hej!

Vi tänker att du ska kontakta Försäkringskassan som är den myndighet som handlägger din ansökan om aktivitetsstöd. Har du en handläggare så kan du vända dig direkt till hen för att få veta vad som anses vara särskilda skäl.

Vänligen
Soctanten