Försörjningsstöd

Kan en person som har försörjningsstöd i Sverige arbetspröva i ett annat EU land och ha kvar ersättningen?

AV:

Kommentarer

Hej!

En förutsättning för att erhålla bistånd enligt socialtjänstlagen är att du vistas i Sverige. Du frågar om en person som har försörjningsstöd kan arbetspröva och ha kvar biståndet även om hen gör detta i ett annat land.

Oavsett om du har en praktik, arbetstränar eller arbetsprövar genom någon myndighet i Sverige, tillexempel socialtjänsten, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, så är det väldigt svårt att få till detta i ett annat land. Regler och försäkringar gäller för dessa olika insatser utifrån svenska förhållanden. Det kan finnas undantag som gör det möjligt med en så kallad praktikplats utanför Sveriges gränser, exempelvis om det är ett svenskt företag som tillfälligt har ett uppdrag i annat land.

Kontakta din handläggare för att diskutera möjligheten för dig, hur omständigheterna ser ut så att försäkringar och liknande gäller för dig och om du kan prova ett arbete i annat EU-land.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter