Person som sover utomhus

Om ni har någon uppsökande verksamhet hade det varit bra om ni kontaktat den person som sedan flera veckor tillbaka sover utomhus på en bänk vid lekplatsen, Sperlings hage, Kirseberg.

Charlotte

Kommentarer

Hej!

Så fint att du uppmärksammat och vill hjälpa till!

Den som inte på egen hand kan tillgodose sina behov kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Om personen befinner sig i en sådan situation där hen inte förmår att söka hjälp på egen hand finns det möjlighet att socialtjänsten söker upp personen i frågan.

Uppsökarverksamheten för vuxna finns ute i offentliga miljöer som gator, parker och andra platser. Uppsökarverksamheten för vuxnas uppgift är att skapa kontakt med dig som är hemlös i syfte att stödja och motivera dig i dina kontakter med sociala myndigheter. Vi kan samtala med dig kring din situation och länka vidare till de insatser du behöver. Vi kan även följa med som stöd på dina möten med socialtjänsten.

Kontakt:
Uppsökarverksamheten för vuxna
Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
Telefon: 0200-81 12 12 (samtalet kostar inget)

Mer information kan du läsa på Malmö Stads hemsida: Stöd till hemlösa - Malmö stad (malmo.se)

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter