Ledsagning

Hej jag har en äldre mamma som har laryngektomi och det innebär att hon har svårt med talet och har även en hörselskada finns det någon möjlighet att hon kan få ledsagning till bank och till affären hon har ingen hemtjänst eller finns det möjlighet till någon sorts hjälp eller lösning när hon inte vill ha någon hemtjänst.

Anhörig till äldre
2022-11-18 21:13

Hej!

Vi förstår på din fråga att du undrar kring vad din mamma kan få för hjälp från kommunen utifrån sin situation. Hjälpen kan se olika ut beroende på var man bor och utifrån vilka behov personen har. Det vi kan råda er att göra är att kontakta den förvaltning i kommunen där ni bor som ansvar för exempelvis äldreomsorg och/eller eventuell hemsjukvård. Det din mamma, eller om du som anhörig, kan göra är att prata med behandlande läkare eller kurator på sjukhuset då de kan veta vart ni ska vända er.

Vänligen

Soctanterna