LOB

Hej varit på restaurang,och fick lite för mycket alkohol.Detta har hänt 2 gånger.med flera års mellanrum. Kommer det stå med i brottsregistret, och hur många år? Det senaste var 4 år sen.

Så onödigt.
2022-11-08 16:47

Hej!

Vi uppfattar att du undrar om ett omhändertagande enligt LOB hamnar i belastningsregistret.

Ett omhändertagande enligt LOB syns inte i belastningsregistret. Ett sådant omhändertagande är snarare tänkt som en ordningsåtgärd poliser och ordningsvakter kan använda sig av när någon är för berusad för att ta hand om sig själv så att denne utgör en fara för sig själv eller någon annan.

Det skrivs dock en rapport om omhändertagandet som Polismyndigheten informerar bl.a. Transportstyrelsen om. Uppgiften syns i vägtrafikregistret i två år. Ett omhändertagande enligt LOB kan alltså eventuellt påverka möjligheten att fortsatt inneha körkort och möjligheten att få körkortstillstånd, men syns inte i belastningsregistret.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna