Delad vårdnad - delade kostnader? Men om inte en förälder betalar då...?

Hej,

Jag och min dotters pappa separerade för drygt 8 år sedan, dottern bodde kvar med mig. Första 1,5 åren så betalade han inget underhåll trots påminnelser från flera håll. Sedan gick jag till FK och fick umgängesbidrag den vägen. Vi har varit en sväng i TR och där beslutades att då vårt samarbete var i princip obefintligt så fanns ingen grund för att barnet skulle må bra av ett växelvis boende. Därför bodde hon kvar hos mig.

Förra hösten (12 år) ville hon prova bo varannan vecka, vilket jag gick med på att prova. Det har gått sådär enligt mig. Förutom att skolan mm inte fungerat på topp så finns den ekonomiska aspekten av det hela. Jag står för alla kostnader för dottern, pappan var snabb med att sluta betala underhåll och skrev över halva barnbidraget på sig. Dessutom hävdar pappan sin rätt till "sitt" lovumgänge utöver varannan vecka, och vad jag förstår så är det rätt iom att det finns en TR-dom på umgänge.

De kostnader som vi kommit överens om ska delas av är få; mobilabbonnemang, idrottsaktiviteter. Försäkring tycker inte han är nödvändigt, inte heller säkerhetsutrustning till ridning etc. Jag står för utgifter, utrustning, cuper osv. Skriver ner allt och skickar löpande till honom med en vänlig önskan om att han ska ta sin del. Han vägrar.

Vad gör jag nu? Vad kan jag hävda ska delas på? Kan jag trycka på så att det blir en mer "normal" fördelning? Eller får jag bara skylla mig själv? Eller ska jag helt krasst hävda att vi bör gå tillbaka till det som beslutats i TR då jag anser att han inte uppfyller sin del? Han tycker själv att han gör det, och vill att jag ska betala hälften i vissa presenter till dottern medan jag tycker att det behövs en ök innan för att vi ska dela på sånt. Själv kräver jag ingen sån del (nu ska hon ex vis få en moped till 15-årspresent, den blir från mig); en present är väl en present?

Tacksam för lite vägledning i hur jag ska gå vidare. Jag orkar snart inte längre (har flera jobb för att få det att gå ihop).

Sliten mamma
2022-11-02 10:39

Hej,

Det finns många delar i din fråga och vi ska försöka göra vårt bästa för att besvara dem.

Du skriver att det finns en dom. När det finns en sådan ska denna följas om det inte är så att föräldrarna kommer överens om något annat. Ni väljer alltså fritt så länge ni är överens med varandra. Om ni inte är det, så är det alltid domen som gäller.

Vidare framkommer det att du upplever att det inte har fungerat så bra med växelvist boende, då skola och annat inte fungerar. Du skriver även att er dotter är 12 år gammal och har efterfrågat att få bo växelvis. Det finns ingen konkret gräns för när ett barn får bestämma var barnet vill bo, utan man behöver ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Om det inte fungerar växelvis har ni som föräldrar ett vuxenansvar och ska utgå under vilka levnadssituationer barnet får de bästa förutsättningarna. Här behöver ni exempelvis ta barnets skolgång i beaktning. Det är viktigt att barnet får ha kvar en god relation till båda sina föräldrar. Föräldern har dock inte rätt till umgänge med barnet utan det är barnet som har rätt till umgänge med sin förälder.

Vad gäller utgifter kan ni vända er till era advokater eller till Tingsrätten för att få hjälp att få fram ett avtal för hur den ekonomiska delen ska fördelas. Det finns även bra sidor på Försäkringskassan där det går att räkna ut vad som var och en ska betala och vad som är rimligt att barnet ska ha råd med.

I slutändan finns det inga raka svar att ge. Det som det i grund och botten handlar om är att ni som föräldrar behöver ha ett gott samarbete med varandra och ta hjälp om ni inte reder ut det själv. Fungerar inte samarbetet kring exempelvis umgänge kan ni få hjälp genom samarbetssamtal via Familjerätten. Det viktiga här är att ni utgår från barnets bästa och att det är det som ligger till grund för de beslut ni tar.

Vänligen

Soctanterna