Vem jag ska kontakta

Hej!
Har en patient som är ej folkbokförd i Malmö. Tänker visstelse begrep behöver hjälp från socialtjänst. Vem jag kontaktar?

MVH Magdalena

Magdalena

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att du arbetar inom sjukvården och undrar vilken socialtjänst du ska kontakta för att patienten ska få hjälp.

Vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp hen bedöms vara i behov av men ansvaret är begränsat. Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen är ansvarig kommun, så är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.

Med akuta situationer avses framför allt sådana situationer som uppstår oväntat och oförutsett men det kan även förekomma andra fall då en enskild inte kan invänta insatser från en annan kommun eller annan huvudman.

Vistelsekommunen kan bli skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställighet i vissa fall. Det gäller när äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller allvarligt sjuka har behov av insatser för att kunna vistas en kortare tid i en annan kommun.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter