Social Bidrag Och Jobb Som Ungdom?

Hej jag är en skolungdom som är 17 år och min familj lever på social. Min CSN Räcker inte så jag lyckades hitta ett extra jobb efter skoltiden för att tjäna lite extra pengar. Pengarna kommer sättas på min konto , frågan är kommer min föräldrars bidrag påverkas av de ? tack

anonym

Kommentarer

Hej!

Vi tycker att du är väldigt ambitiös och arbetsam som arbetar extra efter skoldagen.

Enligt Malmö Stads Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd gäller att hemmavarande skolungdomar kan ha inkomster av extra arbete upp till ett prisbasbelopp per kalenderår.

Prisbasbeloppet för år 2014 är om 44 400 kr (enligt Statistiska Centralbyrån). Det innebär att du kan tjäna upp till 44 400 kr utan att det påverkar din familjs rätt till bistånd.

Då du är 17år så går du förmodligen sista året på gymnasiet, vi vet att du har mycket skolarbete och om du dessutom arbetar extra så är det viktigt att du inte arbetar så mycket så att du inte hinner eller orkar med din skolgång.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter