Hur gör man en LVM anmälan?

Hej! Tack för att ni finns…
Jag har en son som är 24år och som har varit i ett missbruk tidigare men som tog sig ur det och höll sig ren i 2,5år. Men i påskas dog hans pappa och hans lösning på krisen var att återvända till ett missbruk och i dagsläget har vi nära på ingen kontakt men jag vet att han missbrukar grovt och mår väldigt dåligt. Som mamma är jag helt förtvivlad och ser ingen annan väg att hjälpa honom på än att göra en LVM anmälan, men hur gör man det? Jag kan inte tänka mig att min son kommer att medverka i detta på något sätt, hur går man tillväga då? Jag vore väldigt tacksam för snabbt svar.
Tack <3

Väldigt orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att höra att din son tog ett återfall efter lång tids nykterhet. Att ha nära och kära som bryr sig om en och stöttar en är såklart viktigt när man är i ett missbruk men för att ta sig ur det kan det behövas professionell hjälp.

En LVM-anmälan kan endast göras av landsting, myndighetspersoner (vilka har regelbunden kontakt med personer med missbruksproblematik) eller läkare. Med andra ord så kan en privatperson (anhörig) i sig inte skicka in en LVM-anmälan. Det man i stället kan göra är att skicka in en orosanmälan till socialtjänsten.

Vårt råd till dig är att göra en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun, där din son är bosatt. I Malmö kan man vända sig till Vuxenmottaget, tel: 040 346080, telefontid mån-fred 09.00-10.00 samt 13.00-14.00. Du kan också göra en orosanmälan skriftligt. Beskriv det du vet och har sett.

Ett råd kan vara att du försöker prata med din son och beskriva din oro samt även tala om att du tänker göra en orosanmälan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter