Dotter orosanmäld

Hej
Jag är en skötsam far som bor ensam med min 15-åriga dotter. Min dotter blev orosanmäld för att hon inte tog upp hundskiten. Det lades ner direkt.
Sen blev hon orosanmäld för att hon utan min vetskap rände ute om nätterna. Vi blev kallade till möte och allt var frid och fröjd efter det.
Sen snattade hon, och hon togs för fylla. Vi hade möte om det också och allt var frid och fröjd återigen. Jag daskade i glädjde soctjejen på rumpan och blev anmäld för det och fick ett föreläggande.

Sen skaffade jag en 18-årig flickvän från Thailand som jag tänkte kunde bli lite av en styvmor för min dotter. Men då gick min dotter själv till soc och bad om hjälp att flytta hemifrån!
Jag blev upprörd och traskade ner till soc med min flickvän. Soc menar att det kan vara "olämpligt" att jag försöker få min flickvän att bli styvmor. Men är man 18 så räknas man ju som vuxen. Eller hur?
Så kan soc verkligen på goda grunder hävda att min 18-åriga flickvän är olämplig som mor??

orolig pappa
2022-09-16 12:09

Hej.

Du undrar om socialtjänsten utifrån ovanstående omständigheter kan ha goda grunder att påtala att din 18-åriga flickvän är olämplig som styvmamma till din 15-åriga dotter.

Även om man är myndig i den juridiska meningen kan det vara svårt för en 18-åring att inta rollen som styvförälder, både utifrån egen mognad och även den ansvarsbörda som det innebär att bli styvmamma till en tonåring.

Det kan också innebära svårigheter för din dotter att förhålla sig utifrån den nästan obefintliga åldersskillnaden mellan din flickvän och din dotter.

Vänliga hälsningar

Soctanterna