Strunta i mötet?

Hej. Vad händer om man inte dyker upp på ett första möte med socialen som föräldrar? Om vi inte ställer upp på att komma? Blir man hämtad med polisbil eller vad händer?

Inte dyka upp på mötet...

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att Socialtjänsten fått in en anmälan gällande oro för ert barn och har kallat till möte. Du och barnets andra förälder har funderingar kring vad som kan hända om ni inte kommer till mötet.

Socialtjänsten brukar berätta vad mötet handlar om i kallelsen. Om de inte har gjort detta kan det vara en god idé att kontakta dem för att få reda på det. Ni har då även möjlighet att framföra era funderingar inför mötet.

Socialtjänsten vill samarbeta med föräldrar för att det skall bli så bra som möjligt för barnet. Att tillsammans med vårdnadshavarna undersöka om och så fall vilka behov som finns och hur socialtjänsten bäst kan vara till hjälp, till exempel genom olika insatser.

Om ni inte kommer på mötet kommer socialtjänsten i första hand kontakta er på nytt och göra upp en ny planering. Fortsätter ni att inte ha någon dialog behöver socialtjänsten utifrån vad anmälan gäller bedöma hur de skall gå vidare. Det är dock inte aktuellt att hämta vårdnadshavare med polis för att de ska gå på möte. Vilka åtgärder som behöver göras beror på hur stor oro det finns för barnet, detta utifrån innehållet i anmälan.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter