dra utomlands vid LVU

hej!!

Vad skulle hända om ja drar utomlands o kmr tebaka till sverige dagen efter ja fyllt 21 då ja inte längre kan ha mitt LVU kvar?

om ja återvänder som en fiiin o skötsam person då kan väl inget hända? eller oavsett hur ja är så är det väl helt risk fritt??

jag drömmer om hur de skulle va att göra så sen gå till sin soc å ge lång näsa dagen efter ja fyllt 21, brunbränd efter flera år i solen på nån paradisö:)))

fundersamflicka

Kommentarer

Hej!

En ung person som vårdas enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, kan enligt det som kallas beteendefallen i 3 § LVU omhändertas fram till 20 års ålder (enligt LVU 1 §) och vården får helt upphöra senast vid 21 års ålder, (enligt LVU 21 §). Beteendefallen kallas de fall då den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vården upphör när den inte längre behövs, dvs. då vårdbehovet upphör.

Det betyder att socialtjänsten inte kan omhänderta en vuxen person över 21 år utifrån LVU.

Vi råder dig att tala med din socialsekreterare om vad som gör att du känner så, att du går i tankarna att lämna landet för att undvika beslutet. När socialtjänsten använder sig av tvångslagstiftning beror det på att oron för den unge är stor så att inga andra frivilliga insatser bedöms räcka till. Som det står i lagen upphör vården när det inte längre behövs. Att du är omhändertagen enligt LVU i dag betyder inte att beslutet gäller för alltid. Beslutet om tvångsvård ska övervägas eller omprövas av socialnämnden minst var sjätte månad.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter