Vad händer nu?

Hej. Jag har svårigheter att kontrollera mitt alkoholintag när jag festar. Dricker gärna för mycket utan att ha direkt koll. För några helger sedan var jag ute med tjejkompisar och festade så min man reagerade och ställde mig mot väggen. Ta tag i din konsumtion när du är ute eller så blir det skilsmässa. Tog då kontakt med vården för att få hjälp att hitta vägar att kunna kontrollera min konsumtion när jag festar.

Med detta sagt har jag inget beroende, jag dricker aldrig så arbete blir drabbat, jag har aldrig kört onykter, tar aldrig återställare och är inte den "klassiska" alkoholisten. Men jag behöver hitta sätt och hjälpmedel när det kommer till att kontrollera konsumtionen vid fest så det inte blir för mycket.

Men när jag berättat vad jag ville ha hjälp med och att jag hade barn så slussade de mig vidare till Beroendekliniken Och så vill de göra en orosanmälan. Min fråga är nu, vad händer nu? Mina barn har aldrig drabbats av mitt drickande, det är jag som enbart behöver hjälpmedel att kontrollera intaget vid fest. Men det verkade inte personen på VC förstå. Hur tänker ni på soc? Det blev en höna av en fjäder känner jag.

Orosanmälan på oss
2022-09-13 10:07

Hej!

Du skriver att du har svårt att kontrollera hur mycket alkohol du dricker men anser inte själv att du har ett beroende. Du skriver också att din man reagerat så pass starkt på ditt drickande och att han ställde ett ultimatum – antingen söker du hjälp för att hantera ditt drickande eller så skiljer ni er. Det tyder på att han har en stark oro för hur det kan komma att påverka er relation och er familj.

Även om du skriver att du inte har ett beroende så ser du själv att du behöver hitta ett sätt att ha koll på hur mycket du dricker när du är ute så det inte blir för mycket. Du har redan tagit steg mot att få hjälp genom att du har tagit kontakt med vården och sökt vägar för att hantera din alkoholkonsumtion. Många människor har det man kallar för riskbruk, av såväl alkohol, spel och droger. Detta kan i sin tur leda till en tyngre beroendeproblematik. Denna risk minskar om det finns en medvetenhet kring ens eget bruk och om det finns stöttning runtomkring, något vi förstår det som att du har.

Gällande orosanmälan så är det så att alla som arbetar i en verksamhet och kommer i kontakt med barn under 18 år är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det kallas anmälningsplikt (Socialtjänstlagen 14 kap 1§). Det räcker med att den som har anmälningsplikt har en oro för att barnet skulle kunna komma att fara illa och forskning visar att överdrivet bruk av alkohol exempelvis innebär en risk för att barn ska påverkas negativt på många olika områden. Det är sedan socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver stöd eller skydd.

När en anmälan kommer in till socialtjänsten görs en akut bedömning inom 24 timmar – en så kallad skyddsbedömning. Därefter görs en förhandsbedömning där socialtjänsten bedömer om utredning ska inledas eller ej. Syftet med en eventuell utredning är at bedöma om barnet/ungdomen och familjen är i behov av hjälp och stöd. I förhandsbedömningen får socialtjänsten endast bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/den unge för att få mer information.

Att din man säger att han vill skiljas om du inte söker hjälp är något som så klart kan komma att påverka era barn. Många gånger kan det vara svårt för oss vuxna att se hur våra beteenden eller handlingar kan få konsekvenser för barnen.

Med det sagt så har du utifrån det du skriver insett att ditt drickande är ett bekymmer och du tar tag i det. Detta är i sig ett stort steg för att se till att ditt drickande fortsatt inte kommer att föra med sig negativa konsekvenser, varken för dig eller er familj.

Vi hoppas att du fått större klarhet i varför en orosanmälan görs och vilket uppdrag socialtjänsten har.

Vänligen

Soctanterna