Gravid

Om man blir inkallad till ett urinprov för narkotika. Kommer det synas på provet att jag är gravid?

Hej

Kommentarer

Hej!

Nej, urinprovet används enbart för att fastställa om personen intagit narkotika.
Vi vill gärna informera om att Socialtjänsten kan erbjuda stöd till blivande föräldrar som har ett missbruksproblematik.

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter