Gravid

Om man blir inkallad till ett urinprov för narkotika. Kommer det synas på provet att jag är gravid?

Hej
2022-09-12 09:01

Hej!

Nej, urinprovet används enbart för att fastställa om personen intagit narkotika.
Vi vill gärna informera om att Socialtjänsten kan erbjuda stöd till blivande föräldrar som har ett missbruksproblematik.

Vänligen,
Soctanterna