Spelar in porr

Jag har bevis (video) om en vuxen som spelar in pornografiskt material i sitt kök där hennes tre barn sedan äter mat några timmar senare. Jag blir mycket upprörd av denna vetskapen och tycker ej att det är lämpligt. Jag misstänker att gurkan som används i filmerna sedan ges till barnen som måltid. Usch!!!

Orolig vuxen

Kommentarer

Hej!

Du skriver gällande en vuxen person som du uppfattar har ett olämpligt beteende genom att hen spelar in material med pornografiskt innehåll. Du skriver också att personen i fråga har barn.

Om du känner oro för att barnen skulle fara illa så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

Vänligen

Soctanterna

Soctanter