Snabb fråga.

Hej!Jag är 17 år gammal och bor med mina föräldrar.Mina föräldrar får socialbidrag och jag tänker jobba kan min lön påverka mina föräldrars bidrag?

Ali

Kommentarer

Hej!

Svaret är att dina inkomster genom arbete kan påverka dina föräldrars socialbidrag beroende på hur mycket du tjänar.

Hemmavarande barn och skolungdomar under 21 års ålder kan ha inkomster upp till ett prisbasbelopp per år (48 300 kr, år 2022) utan att de inkomsterna beaktas vid prövningen av föräldrarnas rätt till bistånd.

Om socialnämnden räknar av hemmavarande barns och skolungdomars inkomster av arbete över ett prisbasbelopp per kalenderår, bör avräkningen göras mot barnets eller skolungdomens del i familjens kostnader inklusive boendekostnad. Barn är aldrig försörjningsskyldiga till föräldrarna. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens handbok avseende ekonomiskt bistånd:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelk...

Det går också att fråga dina föräldrars socialsekreterare om vad som gäller i just ert ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter