Får man ha bil om man har försörjningsstöd

Hej!

Jag är 18 år och bor tillsammans med mina föräldrar som lever på försörjningsstöd/socialbidrag. Jag har nyligen tagit körkort och vill gärna skaffa en bil. Jag har börjat jobba och har samlat lite pengar till en bil då jag vet att man får tjäna en viss summa per år. Min fråga är då får jag köpa en bil och skriva den på mitt namn eller kommer det påverka försörjningsstödet då jag vet att föräldrarna inte får ha bil.

Bil intresserad ungdom
2022-09-10 14:16

Hej!

Dina föräldrar är försörjningsskyldiga för dig som längst fram till du fyller 21 år. Om du är 18 år och börjat arbeta och inte går i skolan är du myndig och dina föräldrar påverkas då inte av dina inkomster och tillgångar.

Det är Socialtjänstlagen som reglerar rätten till försörjningsstöd. Enligt Socialstyrelsen bör Socialnämnden kunna räkna av ett barns eller en skolungdoms tillgångar eller inkomster av kapital mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden. Barn bör dock kunna ha sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet (7245 kronor) utan att det vid ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Barnet är inte i någon situation försörjningsskyldigt för sina föräldrar. Däremot kan barnets tillgångar beaktas när det gäller barnets del av försörjningsstödet eller en ansökan som avser barnet. Bil räknas som en realiserbar tillgång.

Mer information finns i länken nedan:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikel…

Kort svarat, en bil som du köper i ditt namn kan komma att påverka beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd beroende på hur familjens situation ser ut. Det finns alltid möjlighet att prata med handläggaren som kan ge specifik information i det enskilda ärendet.

Hoppas du har fått relevant information som kan vara till hjälp!

Vänligen

Soctanterna