Fyllecell

Hej! Är 19 år gammal, har för första gången hamnat i fyllecell. De sa till mig att det är rutin att anmäla till soc, stämmer de verkligen?

19 år

Kommentarer

Hej!

När en person omhändertas enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) skriver polisen en omhändertaganderapport. Polismyndigheten informerar bl.a. Transportstyrelsen och uppgiften syns i vägtrafikregistret i två år.

Att socialtjänsten får information om att en person blivit omhändertagen enligt LOB gör att kommunen har en möjlighet att erbjuda hjälp till personer som kan vara i behov av stöd. När socialtjänsten får en rapport om att en person blivit omhändertagen enligt LOB så kontaktar man personen och erbjuder samtal, oftast skickar man ut ett brev. Denna kontakt är frivillig och socialtjänsten kan lämna information om vilken typ av stöd och hjälp som finns. Omhändertaganderapporten registreras inte i socialtjänstens register.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter