Orättvis anmälan

Hej! Jag och min partner ska ha barn! Min partner har tidigare hållit på med med droger men när vi fick veta att vi skulle ha barn har han gjort allt för att sluta! Han har sökt hjälp på öppenvården, psykolog, Nexus och hos barnmorskan som vi går till! Jag har ingen historia av något missbruk men där emot tagit antidepressiva i några år! Under min graviditet har jag mått till och från då jag tyckt varit jobbigt med allt som min partner går igenom! Det har varit lögner och återfall som kommit fram men allt det har vi jobbat med tillsammans och fortsatt tagit hjälp! För någon dag sedan var jag till föräldrar och barnhälsan då jag villa ha stöd i hur jag skulle kunna må bra i min graviditet då jag inte kunnat känna glädje eller de till mitt barn! Jag berättade min situation som gjort att jag känner de jag känner. Som svar fick jag att det kommer ske en orosanmälan när erat barn blir fött! Jag fick en chock då varken Nexus, öppenvården samt vår barnmorska har nämnt något om en anmälan! Kvinnan på föräldrar och var hälsan har träffat men en gång i en timme då jag inte ens fick någon vägledning om hur jag skulle kunna må bra i min graviditet, hon har heller inte träffat min sambo! Jag känner mig mer olycklig och ledsen efter de mötet och undrar. Pratade med min barnmorska som vet allt och som jag berättat samma sak för som för kvinnan på föräldrar och barnhälsan! Min barnmorska vart också chockad och förstod inte på vilka grunder då både jag och min partner har gjort allt! Tagit hjälp av olika enheter! Min fråga är, brukar en orosanmälan gå igenom och kan vi bli av med vårt barn? Vi har en trygg miljö och tygg nätverk runt oss!

Maria

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att både du och din sambo har varit hjälpsökande och tillsammans tagit er igenom en svår tid. Att ni sökt hjälp och stöd på många olika vis och nu senast på Barn- och föräldrahälsan.

En orosanmälan kan upplevas som kränkande och väcka mycket känslor och oro varför det är viktigt att veta varför en anmälan görs.

Kort kan sägas att alla som arbetar i en verksamhet som berör barn under 18 år är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det kallas anmälningsplikt (Socialtjänstlagen 14 kap 1§). Det räcker med att den som har anmälningsplikt har en oro för att barnet skulle kunna komma att fara illa, därefter är det socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver stöd eller skydd.

Det är inte ovanligt att man är rädd och orolig för att socialtjänsten kommer att omhänderta ens barn. Det är viktigt att veta att socialtjänstens uppgift är att arbeta för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden. Detta kan även innefatta stöd och hjälp till er som vårdnadshavare.

Att ni har en trygg miljö och hjälp av nätverk runtomkring är en stor skyddsfaktor för barnet. Vi hoppas att du får och även framöver vågar ta emot hjälp och stöd som du känner att du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter