Buss böter

Hej kan ni hjälpa till med buss böter

Fofo

Kommentarer

Hej!

Soctanter är enbart ett forum där allmänheten kan ställa frågor som berör socialtjänstens område. Soctanterna handlägger inte några ärenden.

Om din fråga avser om socialtjänsten kan hjälpa till med ekonomiskt bistånd för att betala bussböter är svaret nej. Böter anses generellt inte vara ett godtagbar utgift.

Dock skall det alltid göras en individuell prövning med hänsyn till omständigheterna och individens förutsättningar. Man har rätt att ansöka och få ett beslut. Om man är missnöjd med beslutet kan man överklaga det, förvaltningsrätten kommer då att avgöra i frågan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter