Soc utvärdering

Hej hej! Jag är en tjej på snart 15 år som bott i familjehem sedan 2 år tillbaka, o jag skulle kunna kalla de för en ren mardröm, hatar att bo borta från mina föräldrar. Jag skulle verkligen göra vad som helst för att få flytta hem igen. Har även drömt några gånger på nätterna om att jag flyttat hem o när jag väl inser att de bara va en dröm blir jag ledsen. Asså jag trivs i skolan jag går i den e jättebra de handlar inte om de o jag tycker att jag får hjälpen jag behöver av lärarna. Nu har vi kommit överens me Soc om att vi ska göra en utredning / utvärdering till hösten (vad jag tror) om var de är bäst för mig att bo & hur jag o mina föräldrar mår, o de tycker jag är bra för jag vill liksom inte gå runt o inte veta var jag ska bo & känna mig otrygg. Jag bor hos mamma var 4:e helg som bara bor 1,5h härifrån o de funkar super bra o jag älskar de, o jag tycker de är skit jobbigt att va tillbaks i familjehemmet igen efter varje helg jag vart där, jag träffar pappa ungefär var 6:e helg o de är också jättekul, jag har börjat bli mer sams me mina föräldrar o vi bråkar aldrig nu jämfört me förr vilket jag e väldigt glad för. Jag har kämpat sedan 1 år tillbaka för att få flytta hem igen, o jag har sagt till mina föräldrar, främst min pappa, att jag vill flytta hem för jag pallar verkligen inte bo här under gymnasiet, jag skulle nog inte må bra av de. Men nu till min fråga, har jag som barn rätt att vara delaktig i beslut som Soc tar, tex att jag måste stanna, eller är jag bara tvungen att acceptera situationen o bita ihop? Soc har dock sagt upprepade gånger att de inte kommer flytta över vårdnaden till de jag bor hos för dem vet att de inte är aktuellt. Jag kommer säga till Soc när vi väl har utvärderingen att jag vill flytta hem o att jag inte vill bo här tills jag blir 18, för jag vill att de ska förstå vad jag vill o hur jag känner. Jag har hört att man kan, om man är över 15 år, skicka in en hemtagningsbegäran till Soc och så gör dem en utredning, men jag är placerad enligt SOL så de går inte, så vad kan jag göra om soc bestämmer att jag ska vara kvar under gymnasiet o jag inte vill de? Tacksam för svar!

Tonåring
2022-09-06 19:17

Hej!

Tack för din fråga! Vi uppfattar att du är placerad i familjehem sedan ett år tillbaka med stöd av socialtjänstlagen och att du har umgänge med dina föräldrar. Du upplever det som svårt att inte få flytta tillbaka till din familj och vill veta om/hur du kan påverka din situation.

Vi på soctanterna kan inte besvara i enskilda ärenden då vi inte har tillgång till all information som föranlett bedömningen/beslutet. Men vi kan lämna generell information utifrån lagstiftning och riktlinjer.

Som du själv skriver är du placerad enligt SoL, Socialtjänstlagen vilket innebär en frivillig placering

och inget tvång. Därmed är det inte heller aktuell med en hemtagningsbegäran. Om ett barn/ungdom är SoL-placerat kan hemflyttning ske omedelbart om vårdnadshavare kräver det. Socialtjänsten behöver då bedöma om det finns anledning att fatta beslut om flyttningsförbud (24 § LVU), om man bedömer att hemflyttningen behöver ske över tid och vårdnadshavaren inte accepterar det.

Övervägande måste alltid göras av socialtjänsten om hemflyttningen är till gagn för barnet, om miljön är bra och barnet får sina behov tillgodosedda alternativt inte utsätter sig för fara kriminalitet/doger.

Om hemflyttning är aktuell måste socialtjänsten också bedöma/lägga upp en plan för hur hemflyttningen ska se ut. Bedömningen kan göras utifrån flera olika saker; till exempel, hur länge har barnet varit placerat, hur ser anknytningen/kontakten ut med föräldern som barnet ska flytta hem till.

Även om du inte är vuxen så skall socialtjänsten beakta dina åsikter och ha med detta i bedömningen som föranleder ett beslut. Därför är det viktigt att du pratar med din socialsekreterare om dina tankar och önskemål. Tillsammans med dina föräldrar kan ni lägga upp en plan på hur en eventuell flytt hemma kan se ut.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,
Soctanterna