Blandade frågor ang vårdnadsöverflytt

Hej Soctanter.
Vi har en 2 åring som är sol placerad hos oss sedan hon var nyfödd.
Vårdnadshavarna kontaktade oss & socialtjänsten I våras/somras ang önskan om att barnet skulle flytta hem.
Socialtjänsten startade en utredning ang om barnet ska/kan flytta hem eller om det ska bli en uppväxtplacering & då även att en vårdnadsöverflytt genomförs.
VI har fått förhandsbesked från socialtjänsten att dom kommer lämna in ansökan om vårdnadsöverflytt. VI har fått skriva under ett papper att Vi önskar ta över vårdnaden.
Nu till våra funderingar.
Enda anledningen att vi vill ta över vårdnaden är för att det underlättar för oss vid all sjukvårdskontakter. (Barnet har stort vårdbehov) vilket gör att vi måste "jaga" vårdnadshavarna för att få godkännande till vården. Detta är mycket tidskrävande för oss. Och det är inte lätt att få tag på vårdnadshavarna Ibland nekar vårdnadshavarna till planerad vård.
Får inget konkret svar på varför dom nekar.
Men OM det blir en vårdnadsöverflytt, vad innebär det för barnet när det gäller det biologiska?
Är vårdnadsöverflytt samma som att barnet Aldrig kan flytta hem? Är detta ett slutgiltigt beslut? Eller går det att överklaga? Går det för vårdnadshavarna begära om några år att få ta hem barnet?
Vi vet (bio.familj har sagt det) att dom kommer ALDRIG gå med på en uppväxtplacering eller en vårdnadsöverflytt. Dom kommer processa. Dom är mamma o pappa, INGEN ska ta ifrån dom det.
Vi har även fått info om att vi vid en vårdnadsöverflytt kan byta namn på barnet. Handläggaren rekommenderar det.
Vi är kluvna när det gäller namnbyte. Vad är bäst för barnet? När handläggaren informerade oss så kändes det som ett övergrepp mot barnet om vi gör det. Men har sedan börjat fundera ur barnperspektiv. Att barnet får vårat efternamn är inga "problem" men tilltalsnamnet.
Vi är orolig för att det kommer komma hot o försök att ta barnet OM det blir vårdnadsöverflytt. Kan socialtjänsten hjälpa till med skyddade personuppgifter på oss o barnet? Vi planerar att flytta när allt är klart.
Självklart om barnet vill/mår bra av att träffa bio så kommer vi att se till att det går att genomföra. Det går även om vi skulle ha skyddade uppgifter.
Tack på förhand

Tveksam inför framtiden
2022-09-06 08:25

Hej!

Det är viktiga frågor som ni har när det gäller ett barns vårdnad och omsorg, om barnet inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar. Det är inte lätt att försöka tänka sig in i vad som är det bästa för barnet, och frågar man olika personer och myndigheter kan svaren ibland bli olika.

Vi Soctanter kan så klart inte svara i specifika ärenden, men ska försöka reda i vissa delar av de frågor ni ställer.

Barnets biologiska föräldrar är alltid barnets biologiska föräldrar. De kommer alltid att vara en part som har möjlighet att processa om både vårdnad och umgänge framöver, om det nu blir en vårdnadsöverflytt till er.

Detta innebär att om biologiska föräldrar i framtiden processar om vårdnaden, och skulle få “tillbaka” vårdnaden om sitt biologiska barn, så skulle det kunna bli så att barnet får flytta tillbaka till biologiska föräldrar. Men innan ett sådant beslut tas i domstol, kommer kontakt med socialtjänsten återigen aktualiseras direkt eller via domstolen. En utredning kommer då att genomföras igen för vad som är bäst för barnet.

Ni frågar om namnbyte, och vad som är bäst för barnet när det gäller detta. Precis som ni reflekterar kan det vara väldigt stort och integritetskränkande att ändra ett namn. Vi känner inte till anledningen till att ni blivit rekommenderade att byta namn, men gäller det både för- och efternamn? Det är kanske så att barnet ska ha kvar sitt tilltalsnamn, men byta efternamn för att “riktigt” tillhöra familjen. Prata med barnets socialsekreterare igen om detta, vad som skulle vara fördelar och nackdelar med att byta.

Ni skriver vidare att ni är oroliga för att det skulle bli hot från biologiska föräldrar om ni skulle tilldelas vårdnaden för barnet. Som det är nu, är barnet SoL-placerat hos er, och detta har biologiska föräldrar gått med på. Det krävs ganska mycket för att erhålla skyddade personuppgifter och utifrån de uppgifter som du nu har uppgett ser vi inte att det skulle finnas skäl för detta.

Vi hoppas att allt blir till det bästa för 2-åringen som ni har tagit hand om och som ni gett en start i livet. Vi råder er att prata med barnets socialsekreterare och er familjehemsvårdssekreterare om vilka konsekvenser en vårdnadsöverflyttning blir för er, för barnet och för biologiska föräldrar för att ni ska kunna ta beslut som blir bäst för barnet.

Vänligen
Soctanterna