Hyressättning

Jag bor i Södertälje och hyr ut ett rum till en man som får försörjningsstöd och hyran har jag satt till 3500kr. Han kom hit 3/5 från Stockholms socialtjänst som godkände hyran så fort han kom hit efter en par dagar. Men så blev han flyttad till Södertälje socialtjänst men efter en ganska lång process betalade dom endast 2680kr. Dom motiverade summan med att vi är 3 vuxna i lägenheten och sedan räknat till + 15% för rummet är möblerat och elen ingår. Jag förstår inte hur dom kan bestämma min hyra eller hur mycket jag skall ha ( hyran är dessutom lågt satt gemförelsevid. ) Jag har förståelse om jag hade försörjningsstöd då förstår jag att man räknar hur många som delar på hyran för min hyresvärd vill ju ha sin hyra och socialen skulle väll aldrig betala en lägre summa. I mitt fall är det ju jag som är hyresvärd. Är dethär riktigt och gäller det i alla sverges kommuner?

Hyresvärd

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte uttala oss om hur socialtjänsten i Södertälje har gjort sin beräkning för att räkna ut den hyra som ansetts skälig för din inneboende. Det är en diskussion ni måste föra med ansvarig handläggare där. Är din inneboende inte nöjd med beslutet och anser att han inte fått det han ansökt om kan han överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Hans handläggare på socialtjänsten kan hjälpa honom med överklagandet vid behov

I Malmö, där vi är verksamma, bedömer man skälig boendekostnad för inneboende utifrån vad medelhyran för en lägenhet om 1 rum uppgår till som utgår ifrån Försäkringskassans föreskrift om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad.

Hoppas ni har fått någon vägledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter