Barnen fått pengar efter fadern avled

Hej.
Mina barns fader avled, varav dom fick ut försäkringspengar som vart tvungna att sättas in på ett överförmyndar spärrat konto till dom är 18 År annars fick dom ej pengarna.
Socialen anser att jag ska använda dessa pengar till hyra & mat.
Medans banken säger nej uttag kan enbart ske om pengarna går till något barnen vill ha som tex en ny cykel, moped, körkort osv och att jag måste ansöka om att få göra ett sådant uttag som banken sedan måste godkänna.
Har socialen verkligen rätten att kräva att jag ska leva på pengar som barnen fått från en försäkring efter deras pappa avled ?
Mvh jenny

Chickajen

Kommentarer

Hej!

Det är beklagligt att dina barns pappa har dött.

Din fråga kan inte rakt av besvaras. Dina barn har rätt att ha vars ett eget sparande motsvarande ett basbelopp som för 2022 är 48300 kronor. Dessa pengar har dina barn rätt att behålla utan att familjens ekonomiska bistånd skall påverkas. Har barnet tillgångar över det kan socialtjänsten begära att dessa pengar skall användas för deras del av försörjningen. Om deras tillgångar på något sätt är spärrade på bankkonto skall du kunna visa på att det förhåller sig så. Socialtjänsten kan begära att få ditt samtycke till att de kontaktar banken där dina barns tillgångar finns för att se hur mycket där finns och för att få reda på om dessa medel är tillgängliga eller på något sätt spärrade. Är pengarna spärrade på kontot kan socialtjänsten inte ta med dessa i deras beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Om du inte får ekonomiskt bistånd enligt din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare kan informera dig om hur du överklagar beslutet.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter