SoL placering och önskan om hemflytt

Hej.
Jag är familjehem till ett barn på 2 år som är placerad enligt SoL. Barnet var först jourplacerad hos mej. Barnet har bott med mej sedan hen var 2 månader. Vårdnadshavarna var själva minderåriga vid födelsen.
Vårdnadshavare har funnits med i bilden till o från under hela tiden , med umgänge. Ibland 1 gång i veckan ibland flera gånger iveckan ibland har det gått 1-3 månader utan någon kontakt.
Vårdnadshavaren har till mej sagt att det är nu dags att tänka på en hemflytt men ej haft någon kontakt med socialtjänsten.
Då det ej finns någon anknytning mellan barnet och vårdnadshavare så ser jag detta som omöjligt, men blir ändå orolig att det blir en hemflytt om någon/några månader.
För att tydliggöra. Jag vill inget hellre än att dom ska återförenas Men allt måste vara vad som är bäst för barnet. O just nu det bästa för barnet är att bo kvar hos oss och bygga upp en relation med vårdnadshavare.

Ett familjehem som undrar

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att du känner en oro för ditt familjehemsbarn, som förmodligen knutit an till dig som den trygga vuxna i barnets liv, om det abrupt skall ryckas upp och utan vidare planering flytta hem till sina vårdnadshavare.

För att barnet på ett tryggt och genomtänkt sätt skall flytta hem till sina vårdnadshavare igen bör en dialog mellan familjehemssekreterare, barnets socialsekreterare, vårdnadshavare och er som familjehem genomföras så att barnets behov först och främst är ledande. Barnet måste ju ha en nära och god relation till sina vårdnadshavare innan hemflytt. En plan för hur och när barnet skall flytta hem skall ligga på bordet.

En placering enligt socialtjänstlagen SoL är en frivillig placering där vårdnadshavare samtyckt till placering av sitt barn. En sådan placering kan med kort varsel upphöra om vårdnadshavare drar tillbaka sitt samtycke. Om barnet riskerar att fara illa vid ett sådant tillfälle kan socialtjänsten överväga ett tvångsomhändertagande av barnet enligt “Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga” LVU. Vid ett sådant tillfälle är det förvaltningsrätten som slutligen fattar beslut om omhändertagandet. Kriterier för ett tvångsomhändertagande skall då vara uppfyllda.

Vi anser att du skall kontakta familjehemssekreterare och socialsekreterare och prata kring din oro för barnet efter att vårdnadshavarna sagt till dig att de inom det närmaste vill att deras barn flyttar hem till dem.

Vi får hoppas och tror att allt blir till det bästa för ditt familjehemsbarn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter