Beslut från Tingsrätten i rätten till försörjningsstöd

Hej
I enlighet med biståndsansökan måste man fylla i att man lämnar riktiga uppgifter på heder och samvete.
Jag har en äldre Tingsrättsdom i en vårdnadstvist. 12 år gammal. Den domen följs inte längre, då barnen är tonåringar och kommer mer och när dem vill. Minst 12 dagar per barn /månad kommer de.
Det ogillade handläggaren och inhämta beslutet från Tingsrätten och gick på umgänge 8 dagar.
Sänkte från 12 till 8 dagar, så jag hamnade på norm överskott istället.
I min tidigare fråga till er, hänvisa ni till att domen får ses som ett underlag om handläggaren beslutat så.
MEN. I beslutet framgår att jag som umgängesförälder är ansvarig att hämta och lämna barnen på skolan.
Då borde det också gälla. Man kan väl inte kasta "kappan efter vinden" som de behagas.
Antingen följs beslutet eller så går dem på min sanningsenliga information.
Men avslag på kollektivtrafik ersättning för mig som vuxen och mina två umgängesbarn blev det.
Så då följs inte beslutet från Tingsrätten som beslutat att jag ska hämta och lämna vid umgänget. Tisdag-torsdag.
Men att räkna ned antalet vistelse dagar- det gick tydligen bra.
Värsta av allt. Jag pratade med chefen för min handläggare och den hänvisa bara till att Tingsrättens beslut om umgängesdagar får ses som ett underlag, oavsett hur gammalt det är.
Och om handläggaren väljer att inte följa beslut om att jag är ansvarig för att umgänge kommer till stånd och att hämning och lämning ligger på mitt ansvar enligt Tingsrättens dom, ja.. då får jag överklaga. Vilket jag gjort, då skickar det till Förvaltningsrätten som meddelar att det är upp till tre års väntan.
Tack vare att de sänkte umgängesdagarna så hamnande jag på normöverskott, vilket jag nu kommer göra nu igen vid ny ansökan för juli..
Men jag måste fortfarande betala umgängesbarnen och mina resor med kollektivtrafiken.
Om jag fortsätter söka, kommer jag bara hamna på norm överskott, på norm överskott osv... tills om tre år när Tingsrätten beslutat?
Hur ska jag agera? Detta är ju att sätta mig i en rättsosäkerhet och ekonomiskt knipa.
Får socialtbistånd göra så? Äventyra människor hälsa,ekomiska tillstånd?
Försörjningsstöd ska vara samhällets yttersta skyddsnät. Då jag har förtida pension pågrund skada, kan jag inte heller påverka min situation.
Helt förtvivlad och nu är det dessutom sommarlov. Barnen påverkas ju också i detta. Då struntar man helt i barnperspektivet och barn bästa och jämnliket i samhället. Allas rätt att få växa upp under bra och trygga förhållanden.
Nu anser jag att socialtbistånd brister. Inte jag. Jag kan bara vända mig till dem om hjälp till försörjningsstöd.

Följa beslut från Tingsrätten vid bistånds

Kommentarer

Hej!

Vi kan bara beklaga den situation du har hamnat i men kan inte ta ställning i frågan.

Socialtjänsten har gjort sin beräkning av vad du har rätt att få i ekonomiskt bistånd. Eftersom du inte tycker att socialtjänstens beslut ät korrekt är det förvaltningsrätten som tar ställning till ditt överklagande av socialtjänstens beslut. De kan besluta vilken part som har rätt. Förvaltningsrättens ungefärliga handläggningstid i Malmö är 6 månader

Din socialsekreterare kan hjälpa dig med ett sådant överklagande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter