Max belopp för hemförs soc betalar

Hej. Skulle teckna en hemförsäkring som jag skickade med min ansökan till handl på ifa. 110 kr är maxbelopp dom godkänner. Min kostnad för enbart hemförs på IF skulle kosta 163 kr mån .. mellan skillnaden får jag betala själv. Jag hittar ingen som är särskilt mycket billigare. Hur gör man då?

Prl

Kommentarer

Hej

Du har rätt att ansöka om beloppet men det är inte säkert att hela beloppet godkänns. Om du får ett avslag har du rätt att överklaga beslutet, låt det då framgå att du inte hittar en billigare hemförsäkring. Du kan även undersöka priser hos andra försäkringsbolag och för att undersöka om du kan få en hemförsäkring som inte överstiger maxbeloppet. Om du inte hittar en billigare försäkring och enbart beviljas 110kr i bistånd väljer du såklart själv om du skall betala mellanskillnaden eller ej.

Vi hoppas att du finner en försäkring som ligger inom ramen för försörjningsstödet. Det kan bli mycket kostsamt om olyckan är framme och du saknar hemförsäkring.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter