Soc

Hej!
Jag har blivit 18 år och får inte bo hemma med mina förmäldare längre , jag är arbetslös och studerar inte heller , kan jag få ersättning eller stöd för min hyra och mat? Det är akut

M

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du blivit 18 år och bor hemma hos dina föräldrar men att dina föräldrar nu vill att du flyttar ut. Av din fråga tolkar vi det som att du för närvarande saknar inkomster. Vi förstår att situationen därmed är, som du skriver, akut. Du behöver snabbt agera för att lösa din situation.

När du är 18 år ses du som vuxen. Eftersom du inte studerar på gymnasiet är dina föräldrar inte längre försörjningsskyldiga. Du ansvarar nu för din egen försörjning och behöver därför få egna inkomster genom arbete eller med hjälp av studiemedel om du väljer att läsa vidare.

Du ansvarar även för att på egen hand ordna en bostad. Du behöver, om du inte redan gör det, ställa dig i kö på Boplats Syd som är bostadsförmedling samt söka bostäder på andra förmedlingstjänster. Du kan även ta direktkontakt med olika fastighetsvärdar.

Om du är Malmöbo och behöver hjälp och stöd i bostadssökandet kan du vända dig till Bostadsrådgivningen. Mer information finner du på Malmö stads hemsida www.malmo.se

Om du helt står utan försörjning och egna medel kan du vända dig till socialttjänsten och ansöka om hjälp och stöd. Socialtjänsten utreder då din rätt till bistånd. I samband med att du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer du och handläggaren lägga upp en planering för att du ska kunna försörja dig på egen hand. Du förväntas följa den planering som du och handläggaren lägger upp. Detta innebära att du aktivt skall söka arbete och delta i planering med tillexempel Arbetsförmedlingen eller din skola. Du förväntas även att närvara på besök med din handläggare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter