Cannabis

Hej!

Om det skulle vara så att en förälder röker cannabis när hen är med sina vänner och inte har barnen med sig. Och att hen fått en anonym orosanmälan på sig angående nåt annat än cannabis användning. Är det per automatik så att man alltid testar vid möte av socialen? Även om det inte finns grund för det eftersom anmälan handlat om nåt helt annat. Går det då att begära ett urinprov ändå? Hur ser rutinerna ut? Testar man alltid föräldrar vid en orosanmälan även om ”oron” inte involverar missbruk?

Funderaren

Kommentarer

Hej!

När det inkommer en anmälan gällande barn till socialtjänsten kallar socialtjänsten barnets vårdnadshavare till möte. I mötet går man genom innehållet i anmälan. Avser inte anmälan missbruk och det heller inte framkommer i samtalet har socialtjänsten inte skäl att ta upp det.

Om socialtjänsten däremot beslutar att inleda utredning och inhämtar uppgifter från andra, så som skola, BVC, sjukvård eller annan som kan ha viktig information för utredningen och de lämnar uppgifter om cannabisbruk kommer det hanteras i utredningen. Socialtjänsten har ej lagstöd för att kräva ett drogtest men samtidigt behöver socialtjänsten säkerställa att barnet har en trygg hemmiljö och tillgång till trygga och närvarande föräldrar. Det finns en mängd forskning som visar på riskerna med att växa upp med missbrukande föräldrar. Att röka cannabis kan ge effekter som skulle kunna utgöra risker eller direkta faror när man samtidigt är ansvarig för ett barn.

Du skriver att det inkommit en anmälan till socialtjänsten, den avser inte missbruk. Samtidigt skriver du själv att det förekommer ett cannabisbruk. Vårt råd är därför att du är lyhörd för den oro som finns gällande ditt/dina barn och tar emot hjälp och stöd som erbjuds för att ge barnet/en så goda förutsättningar som möjligt till en trygg och stabil uppväxt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter