Sjukskriven

Kan man tvingas till aktiviteter om man är sjukskriven?

Tove

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att rakt av svara på din fråga. Men visst kan man vara tvungen att delta i rehabiliterande aktiviteter om Försäkringskassan kräver det för att betala ut sjukersättning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter