Socialtjänsten skriver i barnets utredningar och journal negativt om en förälder som inte är vårdnadshavare och som inte kan bemöta det?

Vad exakt ger en socialsekreterare juridiskt sett rätt att skriva negativa och förödmjukande saker som kan jämföras med grova påhopp och förtal, i barnets utredningar och journal, om en förälder som inte är vårdnadshavare, och som inte får möjlighet att bemöta detta? Tillhör detta vanligheterna?

Denna förälder är jag.

I barnets LVU-mål (barnet blev placerat enbart pga omsorgsbrister hemma hos vårdnadshavaren) valde denna vårdnadshavare av oklar anledning att skicka in en utredningen som föranleddes av en av en orosanmälan från barnets skola. En liten del som handlade om mig "där omständigheterna var av sådana att att jag borde känna till dem" lyckades jag sedan få avmaskerad (och där är det massa faktafel). Sen har jag kunnat läsa mellan raderna, att vårdnadshavaren skyller ifrån sig saker på mig. Jag vet ju hur denna person funkar! Har hög svansföring och skyller ifrån sig allt på andra. Dessa grova påhopp får då utrymme i utredningen, utan att jag har fått möjlighet att uttala mig.

Samma dag som LVU-domen blev klar valde jag att öppna ett vårdnadsmål.

Nu är Upplysningarna inför den första muntliga förberedelsen klara. Förutom det som jag och vårdnadshavaren har berättat, finns en sammanfattning om barnets situation från födelsen fram till nu, och en journalanteckning från en socialsekreterares besök i familjehemmet. I sammanfattningen kan man läsa att anledningen till att den gemensamma vårdnaden upplöstes (det var den andra föräldern som skickade in stämningsansökan) för flera år sedan var för att jag "brast i min föräldraförmåga". Det stämmer delvis (starten var sämsta tänkbara efter en mardrömsförlossning med förlossningsdepression till följd och som jag inte getts möjlighet att bearbeta) men är långtifrån hela sanningen. Man har utelämnat det faktum att jag då i samråd med mitt förra ombud valde att frivilligt gå med på yrkandena från en andra föräldern, mot att man fick ett bra umgänge och insynsfullmakter.

I journalanteckningen från samtal med familjehemmet har familjehemmet sagt en negativ sak om mig (hallå, det finns två sidor av myntet och inte bara en?), som jag inte heller har fått bemöta eller ens diskutera med socialsekreteraren i fråga. Det är så absurt!

Okej att det står där men då ska det liksom åtminstone komma till min kännedom på andra sätt än att jag "råkar" få syn på detta i såna här sammanhang, i en Upplysning inför en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål.

Men det negativa som familjehemmet framförde går helt emot referatet från barnsamtalet!

Den dagen jag får vårdnaden ska jag gå igenom ALLT som finns kring barnet. Har en känsla av att det som står om mig bara är toppen av isberget.

Ni säger att man ska vända sig till IVO om man har synpunkter på socialtjänstens handläggning. Tro mig. Det har jag gjort flera gånger, men ALLTID väljer de att lägga ner klagomålen, alternativt att använda dem i en "eventuell tillsyn", men det händer aldrig. Jag beställde dessutom ut en lista på alla 1000 klagomål mot kommunen som skickats in via sidan. Bara ett par har lett till utredning. Det är inte seriöst för fem öre. IVO är en tandlös myndighet som bara ger sken av att göra något vettigt.

Och för övrigt förtalade kommunen mig för länge sedan i ett svar till IVO, varpå denna tillsyn lades ner. Att förtala och göra grova påhopp verkar snarare vara regel än undantag.

Vad faen får jag för skattepengarna?
2022-06-12 13:21

Hej!

Vi förstår att du uppfattar dina erfarenheter av socialtjänst och IVO som mindre positiva. Men det som du ifrågasätter i den utredning du tagit del av måste du diskutera med tjänstemän på socialtjänsten som är ansvarig för utredningen. Om du anser att det begåtts felaktigheter i utredningen så få du vända dig till IVO som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten.

Vi hoppas att dina framtida kontakter med socialtjänsten skall kännas mer positiva.

Vänligen

Soctanterna