Hemlös pensionär

Hej,
Finns det någon hjälp via kommun att få om man är 73 år och är på väg att bli hemlös?

Fattigpensionãr

Kommentarer

Hej,

Om det är så att det är ekonomin som gör att du håller på att bli hemlös så är det i första hand till Pensionsmyndigheten du ska vända dig för att ansöka om äldreförsörjningsstöd. Har du redan gjort detta och fått avslag så har du rätt att begära en omprövning av beslutet.

I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen utifrån din ålder då du förväntas klara dig med pengar från pensionsmyndigheten men du har alltid rätt att ansöka där en individuell bedömning ska göras.

Riskerar du att bli hemlös kan du också kontakta vräkningsförebyggande teamet i Malmö som du kan läsa mer om på följande länk:

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Hja...

Du kan också få stöd och råd från budget- och skuldrådgivningen som du kan läsa mer om här:

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Bud...

Vi hoppas du känner att du fått svar på din fråga och du är välkommen att höra av dig igen om du har andra frågor.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter