Matpriser och bensinpriser stiger.(socialbidrag)extra bistånd

hej har pratat med min handläggare och hen säger att man inte kan söka får att få extra bistånd.nu vill jag vet hur det kan komma sig att matpriser och även bensin går upp och dom som jag har bidrag av kommunen hur ska vi klara oss på den lilla biståndet när allt går upp i priset??ska vi som är arbetslös,sjuka, eller vi säger så här.dom som inte kan jobba och lever på bidrag så ska man söka till vårdcentral för att kunna få en sjukskrivning.men om nu läkaren frågar efter jobba när man söker för sin sjukdom så blir man inte sjukskriven utan hamnar mellan stolarna och där har vi problem när Försäkringskassan inte godkänner dom som inte kan jobba trots sina sjukdomar.jag vart sjuk år 2011 och sen dess har jag försökt att bli förtidspensionär,Men än idag så kan inte läkarna sjukskriva mej för dom påstår att dom inte hittar fel på mej trots alla intyg och ont i båda höften och ryggen går längst ner till mina ben.och har även tandproblem,kol,astma,migrän och ligger stress i mej och även fast dom ser att man är dålig så kan dom inte sjukskriva mej.Hur ska man kunna få mer hjälp av socialtjänsten när läkarna inte kan sjukskriva och att både maten och andra som bensinen ökar i pris tack vore kriget?

Lilla Jag

Kommentarer

Hej!

Det är besvärligt för många människor nu när priserna på mat och energi stiger och särskilt för de som lever med dåliga marginaler och är i behov av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Enligt socialtjänstlagen SoL 4 kap 1§ skall den som inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat få dem tillgodosedda har rätt till ekonomiskt bistånd från socialnämnden. Ekonomiskt bistånd består av två delar, dels ett schablonbelopp, riksnormen, som bestäms av regeringen varje nytt kalenderår. Denna del skall lämnas för skäliga kostnader avsett för livsmedel, kläder och skor, fritid, förbrukningsvaror hälsa och hygien samt dagstidining och telefon. Riksnormen för 2022 är bestämd till 4250 kr/mån för ensamstående vuxen. Den andra delen i det ekonomiska biståndet är individuellt baserat på boendekostnad, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, kostnad för fackförening och arbetslöshetskassa.

Socialnämnden kan frångå riksnormen i det enskilda fallet och beräknas till ett högre eller lägre belopp om särskilda skäl föreligger för den sökande.

Du har alltid rätt att söka bistånd för det som du ser att du är i behov av för att uppnå skälig levnadsnivå. Med det sagt finns det ingen absolut rätt för att du skall beviljas biståndet. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter