V

Kan man lämna 5 åring hemma med 17år hemma som har diagnos

B

Kommentarer

Hej,

Tack för din fråga.

Om man som förälder kan lämna ett barn på 5 år hemma tillsammans med en 17-åring med diagnos är svårt för oss att svara på. Vi vet inte hur länge föräldern avser lämna 5-åringen hemma med 17-åringen? Vi vet inte heller vilken diagnos 17-åringen har och hur diagnosen påverkar 17-åringens förmåga att ta hand om det yngre barnet när föräldern är borta.

Det viktiga är att en förälder, som lämnar ett äldre syskon att ta hand om ett yngre syskon, är trygg med att storasyskonet har en god förmåga att se efter det yngre barnets behov. Samt att storasyskonet är införstått med att denna behöver ta hand om det yngre barnet den stunden som föräldern är iväg och vet vad den ska göra om det händer något.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter