Rättsosäkra utredningar

Hej! Jag skulle vilja att ni läste en artikel och sen svarar på min fråga som är anser ni att det är hållbart att fortsätta såhär?

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-5-2021-argang-87/soc...

Marcus

Kommentarer

Hej!

Vi på Soctanterna kommer inte bemöta debattinlägget i detta forum.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter