Motbevisad i rätten fortsätter med oförändrad utredning

Hej! Jag undrar om inte socialtjänsten är skyldig att förhålla sig till sanningen? Jag har nämligen en dom från förvaltningsrätten där jag och mitt ombud kunde motbevisa socialtjänsten på flera punkter och vi ertappade dom med att ljuga flera ggr. Trots detta så blir det fortsatt LVU men det står dock i domen att flera av de skäl socialtjänsten angett ej kunnat styrkas. Så min fråga är alltså ifall ni inte har en skyldighet att då ta bort det som ej kan styrkas (det har man alltså ej gjort). För jag har fått tre nya handläggare som alla utgår från en bristfällig och på vissa ställen rent lögnaktig utredning och då blir ju ej heller insatserna rätt om jag ej har de problem
Som de fått för sig pga felaktig utredning.

Marcus

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att du kan känna dig arg, besviken och förtalad om det i en utredning skrivits saker om dig som inte överensstämmer med hur det verkligen förhåller sig.

Generellt kan sägas att allt som inkommer i en anmälan till socialtjänsten måste dokumenteras. Även det som är av vikt i efterföljande utredning skall dokumenteras och ligga som underlag för det beslut som fattas. Utredningen skall vara objektiv och saklig. Det som socialtjänsten dokumenterat i sin utredning kan inte tas bort även om domstol kommit fram till att vissa förhållanden ej kan styrkas. Domen finns i personakten där domstolen beskriver sina domskäl.

I dina fortsatta samtal med socialtjänsten kan du framhålla domstolens uttalanden och att samarbeta med socialtjänsten och påvisa att de farhågor de har inte längre är relevanta.

Socialtjänstens mål är att inget barn skall behöva fara illa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter