Sista följdfrågan till partiska utredningar

Hej, och tusen tack igen för snabbt svar!

Jag tror att jag börjar förstå. Då är min fråga; om anmälningar om t.ex sexuellt ofredande också inkommer där mamman begått brottet, och det finns lika allvarliga misstankar mot en mamma som pappa, tar man hand om barnet enligt LVU då eller får barnet ändå stanna hos mamman? Vem lyssnar SOC mest på då, eftersom de ska ta allt på allvar och ren fakta som ni skriver? Det vore mycket intressant att veta vad som händer en mamma om exakt samma misstankar mot henne kommer in. Får mamman behålla barnet då, bara för att hon är mamma? Det skrivs ofta om hur hemskt det är när pappor får ensam vårdnad trots t.ex misshandelsdom mm, men aldrig när mammor får vårdnaden pga incestlögner. Lär man sig på socionomprogrammet att utesluta män och pappor i vårdnadstvister? Vore intressant att veta då majoriteten också är mycket unga kvinnor som utbildar sig. En sak och min sista fråga är något som jag inte ser någon logik i och som ni kanske vet; varför en polisanmälan där pappan misstänks för övergrepp mot sin son, inkom 3 månader EFTER mamman och barnet blev erbjudna skyddat boende? De befann sig alltså redan på skyddat boende när polisanmälan gjordes (de var där 4 månader). Borde inte polisanmälan ha kommit in samma dag eller i samband med att SOC bedömde att det behövdes akut skydd om det nu var så allvarligt? Mycket märkligt och något stämmer inte. 3 månader!? På rekommendation, tips pch råd ska jag givetvis både JO-och IVO anmäla beslutsfattande soc.sek. Brukar SOC vänta så länge med polisanmälan....?

Tack på förhand.

Ofattbart

Kommentarer

Hej igen,

Som vi förstår det handlar din första fråga om båda föräldrarna beskyller varandra för att utsätta barnen för brott och vem socialtjänsten lyssnar på i det här läget. Först vill vi säga att det är beklagligt när vårdnadstvister leder till att föräldrar beskyller varandra för olika saker som kanske inte stämmer vilket inte är förenligt med vad som är bäst för barnen.

Det går inte rakt av att säga vem socialtjänsten lyssnar på den situationen du beskriver. Socialtjänsten ska utgå från vad som är bäst för barnet och initialt göra en skyddsbedömning där beslut om akuta insatser ska tas utifrån om barnet har akuta skyddsbehov eller inte. Vid akuta insatser utreds sedan barnets behov och föräldrarnas förmåga vilket sedan mynnar ut i en bedömning gällande fortsatta insatser. Socialtjänsten utreder båda föräldrarnas förmåga och det finns inget som säger ett en mamma har större rätt till barnen än en pappa.

Är det så att en förälder utsätter sitt barn för våld eller övergrepp har socialtjänsten också en skyldighet att verka för att denna förälder ändrar sitt beteende genom att exempelvis erbjuda behandling.

Det vi menade i föregående svar gällande inkomna uppgifter är inte att alla inkomna uppgifter ska tas som fakta utan att bedömningarna ska grundas på fakta samtidigt som socialtjänsten inte har samma krav på bevisning som en domstol. Däremot ska alla uppgifter som inkommer tas på allvar och utredas.

Som vi förstår din sista fråga är det socialtjänstens som gjort polisanmälan och du undrar varför det tagit så lång tid. Huvudprincipen är att en misstanke om brott mot barn skyndsamt bör polisanmälas om det är till barnets bästa. Socialtjänsten måste vid varje tillfälle göra en självständig bedömning av sina uppgifter. I vissa fall kan det finnas nackdelar med en alltför snabb polisanmälan om exempelvis ytterligare information behöver hämtas in. Vad som gäller i just ditt specifika fall kan vi inte uttala oss om då vi inte har tillgång till allt beslutsunderlag.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter