Vad kan man få för hjälp

Har en undran. Om man har ett vuxet barn som har diagnos som gör att man inte kan göra vad som i livet . Vad har den för ekonomisk rätt när den har slutat skolan. Vad är kraven eftersom den kan ju inte söka Vad som till jobb då det finns social fobi. Vad har man för rätt för föräldern kan ju inte gå och betala för det finns bara en usel pension och kan man få nån form av hjälp med kontakter till olika myndigheter så man får rätt hjälp

Anonym

Kommentarer

Hej!

Ditt vuxna barn har rätt att söka ekonomiskt bistånd i den kommun han bor i. Föräldrar är aldrig försörjningsskyldiga till barn som slutat skolan.

Beroende på ditt vuxna barns funktionsnedsättning kan han eventuellt ansöka om aktivitetsersättning via Försäkringskassan

“Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.”

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/sjuk/funktionsnedsattning-...

Vi rekommenderar att din son kontaktar socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd. Socialtjänsten kan också vid behov vara behjälpliga i kontakten med Försäkringskassan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter