Angående socialsekreterare

Hej! Jag undrar om en socialsekreterare får lov att ställa diagnos psykisk ohälsa på en förälder. Och sen samtidigt skriva i utredningen att " vi har hämtat ut journaler hos föräldern, men vi har inte kunnat hämta ut några journaler, för det finns inga journaler att hämta ut varken hos psykatri eller hos läkare" . Efter att jag påpekat för socionomen att det borde vara olagligt för en socionom utan utbildning att ställa diagnoser skriver hon istället " Min bedömning är att föräldern eventuellt har psykisk ohälsa". Och skyller på att den träffar många föräldrar och känner igen sånt. Barnet bor heltid hos mig, och flera parter som skola osv intyger att barnet mår bra. Problemet är att andra föräldern som lämnar positiva urintester hos soc och har psykisk ohälsa ( soc vet om det då tagit ut den journaler). Jag har följt familjerätten rekommendation att jag inte ska låta barnet träffa hen när hen lämnat positiva tester. Jag frågade soc om jag kan få familjestödare så att barnet ändå får se hen, men soc skickade hem ett papper till mig att soc inte hjälper till med umgängesstöd. Sen skriver soc i utredningen att jag " håller barnet ifrån den andra föräldern utan skäl". Men hen lämnar ju positiva drogtester hos soc! Jag vet inte riktigt hur jag ska göra här , men jag kan verkligen inte få socionomen att vända på saker. ( allt finns dokumenterat). Säger jag att himlen är blå, så säger soc att jag har sagt att himlen är rosa
Det handlar inte om missförstånd att soc vänder och vrider på saker , utan det handlar om påståenden och socionomens egen uppfattning och tom lögner
Jag vill inte tjafsa. Men jag vill ju såklart inte ha någon konflikter med en myndighet. Soc har fått 2 tillsägelser frän IVO nu att socialsekreteraren inte får ställa egna diagnoser men den fortsätter ändå...

Sarsa

Kommentarer

Hej,

Tack för din fråga.

Som du säger kan en socialsekreterare inte sätta en psykiatrisk diagnos. Vad gäller psykisk ohälsa så är detta ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör psykiatriska tillstånd, men även vissa psykiska besvär. Psykiatriska tillstånd är diagnosticerad psykisk ohälsa medan psykiska besvär inte är så komplexa att de uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos.

Alltså betecknas psykisk ohälsa inte som en diagnos i sig och kan handla om exempelvis nedstämdhet, oro eller sömnbesvär. Det är givetvis viktigt att socialsekreteraren specificerar vad hen menar när den skriver att du "eventuellt har psykisk ohälsa” och kanske också något du kan fråga om. Det är också viktigt att det framkommer i utredningen om det misstänks föreligga psykisk ohälsa hos en förälder då dåligt mående hos en förälder är en riskfaktor för barn.

Barn har rätt till båda sina föräldrar och samtidigt har man som förälder skyldighet att skydda sitt barn om det kan utsättas för fara hos den andra föräldern. Det viktiga är att man sätter sitt barns välbefinnande i första hand och försöker bortse från andra möjliga konflikter som kan föreligga mellan föräldrarna. Vad gäller socialtjänstens bedömningar och beslut ska dessa alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter