Högsta godtagbara hyra

Hej,

Jag söker bostad i Malmö och har eventuellt behov av ekonomiskt bistånd. Jag behöver därför veta vad högsta godtagbar hyra är. Jag är ensamstående med ett barn.

MVH,
Bostadssökande

Bostadssökande

Kommentarer

Hej,

På Malmö stads hemsida kan man läsa vilka belopp som socialtjänsten använder som vägledning i sin bedömning om bostadskostnader är skäliga när beräkning görs avseende ekonomiskt bistånd. Vad som är skäliga boendekostnader kan vara olika från person till person och socialtjänsten utgår från den enskildes situation.

Högsta godtagbara hyra ligger i dagsläget på 8450 kronor/månad när det gäller en till två vuxna och ett barn. Viktigt att understryka är att detta är en vägledning och enskilda bedömningar görs utifrån varje enskilds situation.

Du kan själv gå in och se beloppen på följande länk till Malmö stads hemsida:

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Eko...

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter