Semester och vanliga norm

Hej
Nu är det sommarlov vilket medför oundvikliga extra utgifter.
Jag ansökte om att normen skulle räknas lite högre med anledning av att jag har tre boende barn och 2 umgängesbarn.
Fick avslag med anledning och hänvisning att de följer Regeringens fastställda riksnorm.
Undrar nu istället, när ens använder man socialstyrelsen vägledning om att beräkna normen högre? Han ens någon fått igenom det?
Det är ju avslag jämt när man ansöker.
Ledsen

Semester och vanliga norm

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte svara på hur vanligt det är att beräkna högre norm, eller om någon har fått igenom sådana krav. Du skriver att du har två umgänges barn. Vid ansökan om försörjningsstöd tas hänsyn till extra kostnader för de dagar du har umgänge med barn.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning. Du har alltid rätt att ansöka om extra kostnader. I de fall du meddelas avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och få ditt ärende prövat.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter