Hyra och dödsbo

Jag har ett 2a handskontrakt sedan 12 år där min mor är min hyresvärd
Jag betalar en överenskommen hyra enl vårt kontrakt till min hyresvärd
Jag är medveten om att min hyra är högre än den faktiska hyran till HSB som min hyresvärd betalar men hyran (6000:-/mån) som jag betalar är skälig då den inkl bredband samt el o parkering
Min mor TILLIKA htresvärd gick bort nyligen och detta har jag meddelat min handläggare då jag för tillf uppbär ek.bistånd
Jag får all dödsbopost efter mamma sänd till min adress då jag gjort en anmälan om adressändring till mig, jag uppmärksammade en påminnelse om en obetald elräkning som gällde min lägenhet, då jag för tillfället är arbetssökande/ arbetslös utan a-kassa söker jag ek.bistånd varje månad och bifogar underlag för ev.räkningar i min månatliga ansökan om bistånd
Avtalet med Comhem/Tele2 gällande mitt bredband upphörde iom att mamma gick bort då mamma hade tecknat detta avtal, jag kontaktade Tele2 och tecknade ett nytt avtal om bredband i mitt namn som sig bör..
Jag erhöll en bekräftelse från Tele2 över berört tecknat avtal samt faktura med sista betalnings datum via mail och vidarebefodrade dessa uppgifter i samband med min ansökan om ek.bistånd till Socialsekr.(min handlägare) samt fakturan över kostnaden för det aktuella bredband
Således har jag bifogat elräkning samt underlag för faktura/avtal från Tele2 i min ansökan om ek.bistånd pluss jobbsökarlista över mina 20 sökta jobb aktuell månad
Jag anger min hyreskostnad enl.det 2a handskontrakt jag har och som även Soc har erhållit kopia över, jag erhåller avslag betr elräkning avslag betr faktura över bredband samt avslag på min hyreskostnad med motivering om att underlag saknas!
Jag har inga ytterligare underlag än de jag redan skickat, betr min hyra om 6000kr begär soc att jag skall inkomma med en hyresavi från HSB jag påtalar att hyresavin är utställd på min hyresvärd och är på ett annat/lägre belopp (4800:-) än den överenskomna hyran jag betalar per mån till min hyresvärd och själv frhåller jag ingen hyresavi från min hyresvärd"min mor utan jag betalar min hyra kontant lr via internet Soc accepterade inte min förklaring inte heller kopia över min internetbetalning om 6000kr utan krävde kopia över hyresavin från Rikskbyggen detta trots att beloppet inte stämde samt att hyresavin var utställd på en annan person
Dessa avslag om ek.bistånd medförde att elen stängdes av i min lgh då påminnelse fakturan ej blev betald, samt att avtalet om bredband blev uppsagt då fakturan fr Tele2 ej godkändes av Soc
Jag fick utbetalt från Soc gällande månad 5200kr inkl busskort alltså avslag på samtliga utgifter
Ingen el
Inget Internet
Hur skall man som sökande under dessa förutsättningar kunna redovisa 20 sökta jobb per månad som Soc kräver?
Ok jag kan utnyttja internet de 30 min/dag man har rätt till om jag lyckas få tillgång till bibliotekets dator
Nästa månads ansökan om ek biståndbifogade jag hyresavi betr min lgh från HSB utställd i mammas namn om 4800kr vilken godkändes av Soc
Månaden efter gick mamma bort vilket jagpåtalade för Soc elen var fortfarande avstängd, jag tecknade om avtalet om el i Mitt namn som tidigare stod tecknat på hyresvärden/ägaren min mamma och därmed fick jag el tillbaka underbart... Eftersom min mamma gått bort hänvisade Soc att min hyra skall betalas av dödsboet och därmed lämnat avslag på min ansökan om bistånd, dödsboupoteckningen har dragit ut på tiden pga osämja och vi har fått ANSTÅND på tiden för att inkomma med den till skattev
Jag har idag sedan 3 månader tillbaka betalat min hyra direkt till HSB genom den utbetalning Jag erhåller per månad ca 5200kr från Soc
Pengar som är ämnade för mat kläder telefon och Internet enligt riksnorm!?
Alltså efter hyran t HSB 4800kr har jag ca 400kr kvar att leva för..per månad
Händer detta? Hade jag inte betalt hyra för mitt boende hade jag blivit bostadslös vad gör soc då? Vad är det som säger attdödsboet har pengar? Nu litar inte soc på att vi har erhållit ANSTÅND med tiden för inlämning av bouppteckningen efter min mor utan kräver bevis för detta annars får jag avslag i min ev nästkommande ansökan om ek bistånd
Man får inte ens hinna sörja mamma..

Helt ärligt

Kommentarer

Hej!

Soctanterna skrev till dig för ca en månad sedan du i ett brev berättade om din situation. De råd du fick då är fortfarande aktuella.

Du skriver nu att socialtjänsten har begärt in underlag vad gäller bouppteckningen. Det är inte fel att socialtjänsten begär in underlag om att ni har fått anstånd från Skatteverket. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd skall alla uppgifter kunna styrkas. I övrig kan vi inte uttala oss i ditt ärende då vi inte har tillgång till beslutsunderlaget.

Vi uppmanar dig att fortsätta ansöka om ekonomiskt bistånd. I det fall du är fortsatt missnöjd med de beslut du får uppmanar vi dig att överklaga besluten till förvaltningsdomstolen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter