Låg penning från FSK, bistånd för SL kort?

Om man har låg rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan (under 7000 i månaden pga låg SGI) och inte har råd med tex SL kort (kommer börja arbetsträna), kan man ansöka om bistånd för det hos soc? Har hittills klarat mig trots den låga ersättningen, tack vare pengar som betalats tillbaka till mig månadsvis som jag tidigare lånade ut till nära och kära (när jag hade stadig inkomst och jobb, och hade råd att låna ut) . Om möjlighet finns att söka bistånd, hur påverkar överföringarna som gjorts (lånen) från 6 månader tillbaka, när dom tittar på kontoutdragen? Vilka frågor kan komma att ställas? Tack på förhand!

Sjukskriven

Kommentarer

Hej!

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd bör socialnämnden i regel beräkna ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. Inkomster som hushållet har fått tidigare bör i regel inte påverka beräkningen, om de inte varit mycket höga eller avsett en viss längre tidsperiod.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd skall samtliga inkomster och tillgångar redovisas. Det innebär att även lån som återbetalas skall redovisas.

Vid ansökan om bistånd görs en noggrann utredning. I samband med ansökan får du oftast skriftlig information om vilka uppgifter som skall redovisas.

Ekonomiskt bistånd till din försörjning beräknas utifrån en riksnorm som beslutas av regeringen inför varje nytt kalenderår.

Utöver riksnormen beräknas ekonomiskt bistånd utifrån dina kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Biståndet beräknas även utifrån familjeförhållanden (om du har barn eller är gift till exempel).

Biståndet är individuellt behovsprövat och beräknas efter den sökandes livssituation. Du har alltid rätt att ansöka om kostnaden för dina resor från och till arbetet och få din sak prövad.

Mer information om ekonomiskt bistånd kan du hämta på Malmö stads hemsida nedan

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Eko...

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter