Alkoholtest

Hej!
Jag blåste positivt på en nykterhetskontroll och blev helt chockad. Fick följa med till polisstationen där jag låg på 0,07 promille och alltså under gränsen. Polisen skjutsade tillbaka mig till min bil och kunde åka hem! De sa att de kommer informera Socialtjänsten eftersom jag har barn men trodde inte att de kommer göra mkt mer än att ringa mig? Stämmer det eller behöver jag vara orolig!? Tacksam för svar.

Annagumma

Kommentarer

Hej,

Vi uppfattar det som att Polisen har gjort en orosanmälan gällande dina barn då du blivit tagen i en nykterhetskontroll.

När socialtjänsten tar emot en orosanmälan görs en förhandsbedömning vilket innebär att man gör en bedömning om utredning ska inledas eller inte. I förhandsbedömningen får socialtjänsten endast inhämta information från anmälaren, vårdnadshavare samt barnet/ungdomen. Socialtjänsten har två veckor på sig att göra en förhandsbedömning innan beslutet behöver tas. En utredning ska inledas om ett barn kan vara i behov av skydd eller stöd från socialtjänsten.

Hur en förhandsbedömning går till varierar från fall till fall och innehållet i anmälan. Socialtjänsten kan kontakta familjer via brev eller telefon. Antingen kan ett möte hållas via telefon eller blir man kallad till socialtjänsten. Socialtjänsten kan också besluta om att inleda utredning direkt om uppgifterna bedöms så allvarliga att ett möte med familjen inte kan utesluta att det finns behov av stödinsatser.

Alltså kan vi tyvärr inte svara på hur socialtjänsten kommer agera i ditt specifika fall. Det är viktigt att veta att socialtjänstens uppgift i första hand är att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling om ett barn riskerar att fara illa.

Vi hoppas du känner att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter