Svar på partiska utredningar

Hej igen och tack för snabbt svar! Jag undrar mest hur SOC kan och får ta ett beslut att erbjuda ett barn med mamma skyddat boende, när de fått in anonyma anmälningar om detta, utan att ens ha bevis, när de vet att en lång tvist ligger flera år tillbaka i tiden? Jag menade inte familjerätten. De hade inte med det att göra från början. Det var från SOC som ringde och sa att pappan inte fick hämta sin son. Det var soc.sek på SOC som tydligen tog beslutet. Familjerätten var inte inblandad då.

Tyvärr så blir alla beslut ändå partiska oavsett, då man alltid tar något beslut som gynnar ena föräldern, oavsett det i verkligheten är bra för barnet eller inte. Att separera ett barn i ett år från sin pappa anser inte jag vara att "se till barnens rätt till båda sina föräldrar".

Frågande

Kommentarer

Hej!

När föräldrar är i konflikt händer det tyvärr alltför ofta att barn kommer i kläm. Även om anmälningarna är anonyma behöver de tas på allvar. Socialtjänsten har skyldighet att inleda utredning i ärenden som gäller våld mot barn eller våld inom familjen oavsett om anmälan är från anonym eller namngiven person.

Socialtjänstens bedömningar ska grundas på fakta, men det är inte samma krav på bevisning som brottsmål i domstol. I ärenden där det handlar om våld i nära relationer behöver barnets skydd komma först. Utifrån de bedömningar som görs kommer antingen socialtjänsten överens med föräldrarna eller så behöver beslut fattas. Bedömning och beslut ska utgå från barnets bästa.

När föräldrar är så pass oense att det inte går att få till ett samarbete eller om den ena föräldern brister i hur den tar hand om barnet, då händer det att barnet får mer tillgång till en förälder. I socialtjänstens utredning som ligger till grund för bedömning går det att utläsa vilka grunder som finns, och på vilket sätt hänsyn har tagits till den historia som finns.

Vi hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter